C/C++, Pascal - Tin học trẻ

C/C++, Pascal - Tin học trẻ

16:23 - 16/01/2019

TUYỂN SINH LỚP LUYỆN THI C/C++, PASCAL - TIN HỌC TRẺ NĂM 2018

Thân gửi Quý phụ huynh và các con,

Nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng kiến thức C/C++, Pascal để chuẩn bị cho cuộc thi Tin học trẻ cấp tỉnh/thành phố và cấp quốc gia năm 2018, EduSTEM chính thức tuyển sinh các lớp luyện thi C/C++, Pascal.

Quý phụ huynh có thể tham khảo Thông báo hội thi "Tin học trẻ toàn quốc năm 2017" ở phía dưới bài viết.

Đối tượng tuyển sinh: các bạn học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Giảng viên luyện thi là thầy Đặng Trần Long (link thông tin chi tiết về thầy: https://edustem.vn/educator-dang-tran-long-founder-giang-vien.html).

Quý phụ huynh đăng ký luyện thi cho các con tại link: https://edustem.vn/dang-ky-luyen-thi-c-cplus-pascal-tin-hoc-tre.html

Anh/chị phụ huynh có thắc mắc về cuộc thi xin vui lòng liên hệ với EduSTEM để được hỗ trợ kịp thời:

- Email: contact@edustem.vn hoặc edustem.vn@gmail.com

- Hotline: 0120.556.8688 hoặc 0986.589.410 (thầy Long)

Trân trọng,
EduSTEM Academy

 

Điểm neoThông báo hội thi "Tin học trẻ toàn quốc năm 2017"

- Khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu làm chủ công nghệ thông tin (CNTT), đồng thời phát hiện các tài năng CNTT trong trường học, góp phần phát triển phong trào học tập, ứng dụng CNTT trong thanh thiếu nhi và phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tổ chức Hội thi theo hướng phát huy tính sáng tạo của thí sinh để giải quyết các bài toán trong thực tế, hướng tới ứng dụng vào đời sống, xã hội.

KẾ HOẠCH    
Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIII, năm 2017 
------------

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các cơ quan phối hợp (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam), Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIII, năm 2017 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu làm chủ công nghệ thông tin (CNTT), đồng thời phát hiện các tài năng CNTT trong trường học, góp phần phát triển phong trào học tập, ứng dụng CNTT trong thanh thiếu nhi và phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tổ chức Hội thi theo hướng phát huy tính sáng tạo của thí sinh để giải quyết các bài toán trong thực tế, hướng tới ứng dụng vào đời sống, xã hội.

- Tổ chức Hội thi phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG THI

1. Đối tượng

Học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đạt giải cao tại Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh, thành.
Mỗi tỉnh, thành phố được cử 01 thí sinh cho mỗi bảng A, B và tối đa 02 thí sinh cho bảng C (Riêngcác thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nng, Cần Thơ và tỉnh Bắc Ninh được cử tối đa 02 thí sinh cho mỗi bảng A, B và tối đa 04 thí sinh bảng C). Các tỉnh, thành phố đăng ký sản phẩm sáng tạo dự thi bảng D theo nhu cầu.

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Các tỉnh, thành tổ chức Hội thi và nộp hồ sơ đăng ký trước ngày 10/7/2017. Thi toàn quốc dự kiến cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2017.

- Địa điểm: Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Nội dung thi

- Thi kỹ năng: Cấp Tiểu học (bảng A), Trung học cơ sở (bảng B), Trung học phổ thông (bảng C).

- Thi sản phẩm sáng tạo (phần mềm, phần cứng, sản phẩm tích hợp): Cấp Trung học cơ sở (bảng D2), Trung học phổ thông (bảng D3). Chấm thi vòng sơ khảo chọn tối đa 30 sản phẩm xuất sắc nhất (mỗi bảng 15 sản phẩm) để tham gia vòng chung khảo Hội thi toàn quốc.

4. Thể lệ Hội thi: Có Thể lệ chi tiết kèm theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Trung ương:

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thi, gồm đại diện các cơ quan phối hợp: Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh và cơ sở đăng cai tổ chức Hội thi.

- Giao Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ là cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội thi, có nhiệm vụ:

+ Phối hợp với các thành viên Ban Tổ chức chuẩn bị nội dung và cơ sở vật chất tổ chức Hội thi.

+ Tham mưu xây dựng Thể lệ, các văn bản hướng dẫn triển khai các nội dung của kế hoạch.

+ Đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện, báo cáo tiến độ với Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Tổ chức Hội thi.

2. Các tỉnh, thành đoàn:

- Tổ chức Hội thi tại đơn vị phù hợp với tình hình và điều kiện thự tế của địa phương đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời tạo phong trào học tập, ứng dụng CNTT rộng rãi trong thanh thiếu nhi.

- Tuyển chọn, thành lập đội tuyển, tổ chức ôn luyện cho các thí sinh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham dự Hội thi toàn quốc.